نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

دزدگیر فایروال مدل F10

برای قیمت تماس بگیرید
 • دزدگیر فایروال مدل F10
 • دزدﮔﯾر اﻣﺎﮐن ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﮐﻧﻧده ﺳﯾم ﮐﺎرﺗﯽ و ﺧط ﺛﺎﺑت
 • دارای ﺻﻔﺣه ﻧﻣﺎﯾش ﻓﺎرﺳﯽ وﺳﺧﻧﮕوی ﻓﺎرﺳﯽ
 • ھﺷت زون ﺑﺎﺳﯾم وھﺷت زون ﺑﯽ ﺳﯾم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷﻧود
 • ھﺷدارﻗطﻊ ﺑرق
 • ﺧط ﺗﻠﻔن و ﺿﻌﯾف ﺷدن ﺑﺎطری
 • 4رﻣزﻣﺳﺗﻘل ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل 4 ﺑﺧش ﻣﺟزا
 • دارای 7 رﻟه ﺧروﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺣﺎﻟت دائمی و ﻟﺣظه ای
اگر نیاز به مشاوره دارید تماس بگیرید.
 • 09124407481 
 • 09030618096
 • 02166341708