نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پکیج دزدگیر اماکن زیترکس ZITREX

برای قیمت تماس بگیرید
پکیج کامل دزدگیر اماکن زیترکس ZITREX
  • ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮي                                                                                + ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﮕﻨﺖ                                 
  • 6 ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪه                                                                                     + ﯾﮏ ﻋﺪد ﭘﯿﺰو
  • ﺷﻨﻮد ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ                                                                            + دو ﻋﺪد رﯾﻤﻮت
  • اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ از راه دور                                               
  •  ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺸمی    
شماره های تماس : 09124407481 – 09030618096 شماره تلفن شرکت : 02166341708