کابل شبکه بلدن CAT5 UTP

رایگان

  • عنوان محصول : کابل شبکه نگزنس 
  • تمام مس 
  • حلقه 500 متری 

اگر به راهنمایی نیاز دارید تماس بگیرید.

شماره های تماس : 

  • ۰۹۱۲۴۴۰۷۴۸۱
  • ۰۹۰۳۰۶۱۸۰۹۶
  • ۰۲۱۶۶۳۴۱۷۰۸