کابل شبکه بلدن CAT6 UTP

رایگان

  • نوع محصول : کابل شبکه 
  • نوع کابل : UTP
  • شرکت سازنده : بلدن
  • طبقه بندی : Cat 6
  • آلومینیوم 
  • وارداتی 
  • حلقه 305 متری 

اگر به راهنمایی نیاز دارید تماس بگیرید.

  • ۰۹۱۲۴۴۰۷۴۸۱
  • ۰۹۰۳۰۶۱۸۰۹۶
  • ۰۲۱۶۶۳۴۱۷۰۸