کابل شبکه CAT6 SFTP نگزنس 500 متری

4,000,000 تومان

  • عنوان محصول : کابل شبکه نگزنس 
  • تمام مس 
  • حلقه 500 متری 

اگر به راهنمایی نیاز دارید تماس بگیرید.

  • ۰۹۱۲۴۴۰۷۴۸۱
  • ۰۹۰۳۰۶۱۸۰۹۶
  • ۰۲۱۶۶۳۴۱۷۰۸