کابل شبکه نگزنس cat6 sftp تست Permanent

5,000,000 تومان

  • نوع محصول : کابل شبکه Nexans
  • تمام مس 
  • تست Permanent
  • وارداتی
  • حلقه : 500 متری 

اگر به راهنمایی نیاز دارید تماس بگیرید.

  • ۰۹۱۲۴۴۰۷۴۸۱
  • ۰۹۰۳۰۶۱۸۰۹۶
  • ۰۲۱۶۶۳۴۱۷۰۸