کابل افزایش طول USB 2.0

85,000 تومان

  • نوع کابل : USB 2.0 
  • طول کابل : 5 متری 

اگر به راهنمایی نیاز دارید تماس بگیرید.

  • ۰۹۱۲۴۴۰۷۴۸۱
  • ۰۹۰۳۰۶۱۸۰۹۶
  • ۰۲۱۶۶۳۴۱۷۰۸